Khamraeva, G., K. Mukhitdinova, and G. Alauatdinova. “Rheosorbilact in Complex Intensive Therapy of Burn Toxemia”. Perioperaciina Medicina, vol. 4, no. 2, Nov. 2021, pp. 24-31, doi:10.31636/prmd.v4i2.4.