[1]
G. Khamraeva, K. Mukhitdinova, and G. Alauatdinova, “Rheosorbilact in complex intensive therapy of burn toxemia”, prmd, vol. 4, no. 2, pp. 24–31, Nov. 2021.