Budnyuk, O. O., Miastkivska, I. V., Vododyuk, R. Y., Pustovoyt, P. I. and Nikolaev, V. O. (2019) “Influence of low molecular weight heparins on immune system of surgical patients”, Perioperaciina Medicina, 1(2), pp. 25-28. doi: 10.31636/prmd.v1i2.3.