Budnyuk, O O, I V Miastkivska, R Y Vododyuk, P I Pustovoyt, and V O Nikolaev. 2019. “Influence of Low Molecular Weight Heparins on Immune System of Surgical Patients”. Perioperaciina Medicina 1 (2), 25-28. https://doi.org/10.31636/prmd.v1i2.3.