BUDNYUK, O. O.; MIASTKIVSKA, I. V.; VODODYUK, R. Y.; PUSTOVOYT, P. I.; NIKOLAEV, V. O. Influence of low molecular weight heparins on immune system of surgical patients. Perioperaciina Medicina, v. 1, n. 2, p. 25-28, 22 fev. 2019.