Khamraeva, G., Mukhitdinova, K., & Alauatdinova, G. (2021). Rheosorbilact in complex intensive therapy of burn toxemia. Perioperaciina Medicina, 4(2), 24–31. https://doi.org/10.31636/prmd.v4i2.4