Budnyuk, O. O., Miastkivska, I. V., Vododyuk, R. Y., Pustovoyt, P. I., & Nikolaev, V. O. (2019). Influence of low molecular weight heparins on immune system of surgical patients. Perioperaciina Medicina, 1(2), 25-28. https://doi.org/10.31636/prmd.v1i2.3