(1)
Kalashnikov, O.; Sulyma, O.; Osadchuk, T.; Zayets, V.; Nizalov, T.; Kozak, R.; Chernyak, P. The Use of Hyaluronic Acid Preparations for the Treatment of Osteoarthritis of the Major Joints. prmd 2021, 4, 11-16.