(1)
Novitskaya-Usenko, L. V.; Kligunenko, O. N.; Dyomin, S. G.; Zaharchuk, O. V.; Lavrova, A. I. Effect of L-Arginine on the Resolution Rate of Postoperative Ileus in Patients With Urgent Abdominal Pathology. prmd 2018, 1, 34-40.