(1)
Budnyuk, O. O.; Miastkivska, I. V.; Vododyuk, R. Y.; Pustovoyt, P. I.; Nikolaev, V. O. Influence of Low Molecular Weight Heparins on Immune System of Surgical Patients. prmd 2019, 1, 25-28.