[1]
Budnyuk, O.O., Miastkivska, I.V., Vododyuk, R.Y., Pustovoyt, P.I. and Nikolaev, V.O. 2019. Influence of low molecular weight heparins on immune system of surgical patients. Perioperaciina Medicina. 1, 2 (Feb. 2019), 25-28. DOI:https://doi.org/10.31636/prmd.v1i2.3.